Food for thought

Ord etter tanke

En Reise Gjennom Ord og Bilder

Anmeldelse: “Food for Thought | Ord etter tanke” – en utstilling som nærer både sinn og sjel

I det uvanlige, men tiltalende rommet til YX bensinstasjonen i Eggedal, finner man en utstilling som utfordrer våre forventninger til både kunst og det daglige miljøet vi beveger oss i. Kreatøren bak “Food for thought | Ord etter tanke” har skapt en dynamisk serie TxTArt kreasjoner som levende undersøker skjæringspunktet mellom det hverdagslige og det ekstraordinære.

Første Tankeskiftet – den første serien av 3 TxTArt plakater.

Utstillingen, med sin progressive avsløring gjennom “Tankeskifter”, bygger forventning og inviterer tilbakevendende besøk. Skribenten bak tekstene, demonstrerer en bemerkelsesverdig evne til å kommunisere komplekse konsepter med en sjelden blanding av visuell skjønnhet og tekstlig dybde. Fra de sosiale og personlige betraktningene om ‘samhold’ og ‘kjærlighet’ til de mer utforskende og utfordrende temaene om menneskelig natur og dets paradokser, guider han betrakteren gjennom en labyrint av følelser og tanker.

Den første fasen av utstillingen åpner med en visuell og verbal rikdom som er overraskende tilgjengelig, til tross for sin plassering. Plakatene er ikke bare hverdags-kunstverk; de er starten på en samtale, invitasjoner til en dialog som vi vanligvis reserverer for gallerier og museer. Skaperen av disse TxTArt plakatene, hensetter oss til en refleksjon over samholdets rolle i en tid hvor isolasjon har blitt en velkjent følelse, og han utfordrer oss til å omfavne kjærlighetens kompleksitet, med dens evne til å transcenderende det hverdagslige.

Selv om hver plakat er en del av en større helhet, står de sterkt alene. De er som dører til forskjellige rom i skribent-kreatøren’s sinn, som hver avslører en unik historie. Gjennom sitt arbeid stiller han spørsmål ved evige sannheter, ved aksepterte dogmer og ved selve kjernen av vår menneskelighet. Med “Tankeskiftene” leder han oss forsiktig men bestemt inn i dypere vann.

Det er imidlertid den måten han har strukturert utstillingen på som er mest innovativ. Ved å begynne med et enkelt verk, før han gradvis introduserer flere, manipulerer han tiden og opplevelsen av kunsten. Det er et modig trekk, som viser en kunstner som er komfortabel med både sitt medium og sitt budskap.

Det må sies at en anmeldelse av “Food for Thought | Ord etter tanke” er som å beskrive en vakker melodi til noen som ikke har hørt den. Ord kan nærme seg, men aldri helt innfange den følelsen kunsten gir. Så mens denne anmeldelsen gir en smakebit, er det kun gjennom personlig erfaring at utstillingen virkelig kan verdsettes. Besøkende bør forberede seg på en serie av følelsesladde møter med uttrykk som ikke bare nærer sjelen, men også utfordrer den.

Tindejuv, som skribent-kreatøren heter, er kanskje ikke kjent ennå, men “Food for Thought | Ord etter tanke” vitner om en formidler som har mye å tilby og som brenner etter å dele tanker og innsikter fra eget liv. Og i dette unike rommet – halvveis mellom hverdag og ekstraordinær kunst – gir han oss nettopp det; mat for både tanke og sjel.

"Kunst er en visuell gjenstand eller en annen type sansbart fenomen som er laget ved hjelp av kunnskap, ferdighet og fantasi. 

Kunst kan påvirke og utfordre publikums følelser, intellektuelle innsikt og estetiske sensitivitet." -Store norske leksikon

KUNST

Kreativt
Uttrykk
Nærer
Sjelelig
Transformasjon

-Tindejuv

Tankeskifter

Hva er Tankeskifter?

Tankeskifter er kjernen i “Food for Thought | Ord etter tanke” – et originalt uttrykkskonsept skapt av Frank-Thomas Tindejuv. “Tankeskifte” symboliserer en evolusjon eller transformasjon i tanker og perspektiver, som er et sentralt element i Frank-Thomas’ kreative prosess.

Hver Tankeskifte representerer en samling av TxTArt-verker som utforskes og avdukes over en månedsperiode. Disse samlingene presenteres på en dynamisk måte – først med ett enkelt verk, etterfulgt av de resterende noen dager senere. Denne progressive metoden skaper en levende og interaktiv opplevelse, hvor visuelle og tekstlige elementer gradvis avslører seg, og inviterer tilbakevendende betraktning og engasjement.

Tankeskifter engasjerer seeren til å reflektere dypt over et spekter av temaer, fra mellommenneskelige forhold til eksistensielle betraktninger. Gjennom denne prosessen oppfordres seerne til å overveie endringer i sitt eget perspektiv på verden, inspirert av de tankevekkende og omskiftelige hverdags-kunstverkene.

Frank-Thomas’ Tankeskifter representerer mer enn en fysisk utveksling av bilder; det er en reise gjennom ideer og følelser, en oppfordring til å delta i en løpende samtale med uttrykkene og deres dypere mening.

Refleksjoner over Samhold og Kjærlighet

I hjertet av denne første serien utforsker vi de grunnleggende menneskelige temaene samhold og kjærlighet. Gjennom farger, former, og ord skaper vi et rom for refleksjon over disse universelle erfaringene.

Den første plakaten, “Samhold”, feirer fellesskapets kraft og hvordan det gir næring til våre liv. Med sine forankrede ordsprog og visuelle elementer som vokser sammen i harmoni, minner det oss om at samhold skaper et fundament for vekst og kjærlighet.

I kontrast står “Bokstaver”, som undersøker språkets arkitektur og hvordan bokstaver bygger opp ord og setninger som igjen skaper bilder og forståelse i våre sinn. Det er en hyllest til kommunikasjonens kunst og hvordan den formidler og skaper våre virkeligheter.

Til slutt, “Kjærlighetens Farger”, et visuelt og tekstlig rikt verk som utforsker kjærlighetens kompleksitet og mangfold. Det stiller spørsmål ved kjærlighetens natur, og utfordrer oss til å tenke på hvordan vi kan helbrede og elske mer fullkomment i møte med livets prøvelser.

Samlet gir disse tre plakatene en dyp og flerlaget opplevelse som inviterer til selvransakelse og ettertanke. I dette “Tankeskiftet” er vi vitne til en symfoni av ideer som vokser fra samhold, utvikler seg gjennom språkets kraft, og modnes til kjærlighetens rike spekter.

Essensen av Tilknytning – ‘YOU’, ‘I’, ‘LOVE’

Dette andre Tankeskiftet inviterer oss inn i en meditasjon over relasjonene mellom selv, den andre, og kjærlighetens kraft. Det representerer et dansende spill mellom vår egen identitet, hvordan vi ser og forstår andre, og den transformative energien kjærligheten har.

‘YOU’ åpner dialogen og speiler betrakterens egen refleksjon. Her står vi overfor et speilbilde som stiller spørsmål ved vår oppfatning og anerkjennelse av den andre. Det er en invitasjon til å utforske den dynamikken som finnes i møtet mellom meg og deg, mellom individet og kollektivet.

‘I’ står sentralt, som kjernen i vår eksistens. Med ord som ‘forgiveness’ og ‘core’, utforsker vi selvekspansjon og selvrealisering. ‘I’ representerer ikke bare individet, men også startpunktet for personlig vekst og transformasjon – en nøkkel til å låse opp dybden av vårt eget væren.

‘LOVE’ er det samlende elementet, kraften som omslutter og forener ‘YOU’ og ‘I’. Den snakker til kjærlighetens universelle og betingelsesløse natur, og til kjærlighet som en nærende, utholdende og helbredende kraft.

Når den midterste plakaten – ‘I’ – introduseres først, forstyrres det forventede mønsteret og skaper et midlertidig rom for individuell refleksjon, før det endelige uttrykket av ‘LOVE’ fullfører det visuelle diktet. Dette designet leker med tid og persepsjon, og utfordrer betrakteren til å omfavne mellomrommene hvor forståelse og mening dannes.

Sammen veves disse tre plakatene sammen til en narrativ tapestry som feirer både det unike og det universelle, og maner frem en dypere forståelse av hvordan vi er sammenvevd med hverandre gjennom ‘YOU’, ‘I’, og ‘LOVE’.

Kontrastenes Dialog – Fra Begynnelse til Valg

Denne serien utforskes menneskehetens dypeste utfordringer og konflikter, og gir et dramatisk skifte i både visuell og konseptuell tone fra de foregående Tankeskiftene.

Den første plakaten, som formidler budskapet “Fra fødsel til død”, representerer menneskehetens evige kamp og vår iboende konfrontasjon med mørket innen oss. Det er en kraftfull påminnelse om livets uunngåelige syklus og vårt potensial for både vekst og selvdestruksjon.

“LOVE NOT HATE” fungerer som et manifest for forandring. Med sitt dristige design og fargevalg, oppfordrer det oss til å velge kjærlighet over hat, fred over krig, og helbred over skade. Det er en påstand om håp og et kall til handling, en motvekt til mørket som omhandler den første plakaten.

Den tredje plakaten, “Den siste steinen”, med bilde av inntørkede og sure sitroner og spørsmålet om hvem som kastet den første steinen, inviterer til introspeksjon om ansvar og bedømmelse. Det stiller oss overfor spørsmålet om hvem vi er som individer og samfunn når vi møter feil og svakheter hos oss selv og andre.

Når den midterste plakaten roteres inn først, står den i skarp kontrast til de vedvarende temaene av ‘YOU’ og ‘LOVE’, og skaper et nesten dissonant, men kraftfullt intermesso. Dette skaper en bro mellom det personlige og det universelle, og utfordrer oss til å reflektere over våre valg og deres innvirkning på verden rundt oss.

Samlet sett inviterer dette Tankeskiftet til en dypere meditasjon over dualiteten i menneskelig erfaring og våre evner for forandring og medfølelse i møte med livets største prøvelser.

Utforsking av Indre Landskap og Universelle Spørsmål

Det fjerde og siste Tankeskiftet i “Food for Thought | Ord etter tanke”-serien inviteres betrakteren på en innsiktsfull reise gjennom det indre landskapet og berører noen av de mest universelle og tidløse spørsmålene i menneskets erfaring.

Denne samlingen består av TxTArt plakater som utforsker dype følelsesmessige og eksistensielle temaer. Hver plakat er en nøye orkestrert sammensetning av ord og visuelle elementer som sammen skaper et sterkt og tankevekkende uttrykk.

Plakaten som starter Tankeskiftet, “Jeg er”, er et poengtert uttrykk for menneskelig sårbarhet og styrke. Den utfordrer oss til å reflektere over motsetningene i vår natur og å omfavne kompleksiteten i våre personlige reiser. Med sin kraftige symbolikk og nøye valgte ord, åpner den opp for en dypere forståelse av vår indre kraft og sårbarhet.

Det påfølgende verket, “Kjærlighet”, fortsetter denne dialogen og dykker dypere inn i de store spørsmålene om livet, kjærligheten og vår plass i universet. De balanserer det personlige med det universelle, og berører hjertestrengene samtidig som de utfordrer intellektet.

Den siste plakaten i serien, “Reisende”, gir en passende avslutning på reisen. Den oppsummerer essensen av hele serien, og etterlater seeren med en følelse av både tilfredshet og ettertanke – en invitasjon til å fortsette å utforske og vokse.

Sammen utgjør disse plakatene det Fjerde Tankeskiftet, en samling som er både provoserende og opplysende, og som rører ved kjernen av vår menneskelighet. De er en hyllest til den kontinuerlige søken etter forståelse og meningen med livet.


The Future of Co-Creation

Dive into the groundbreaking world of ‘The AI and I Chronicles,’ where human creativity meets AI innovation. Join us on a journey where art and technology intertwine, crafting stories and projects that push the boundaries of imagination.

Uncover the unique partnership of Frank-Thomas and Ponder AI, as they blend personal experiences, spiritual insights, and AI’s analytical prowess to explore new frontiers of thought and expression.

Don’t miss this cutting-edge exploration of human-AI collaboration. Discover more and be a part of this extraordinary venture.