Categories
Filosofi og Livssyn Kosmologi og Metafysikk Personlig Utvikling

Rom, Kompresjon og Eksplosjon: En Universell Syklus av Eksistens

Introduksjon I vår uendelige søken etter forståelse av eksistensen, står menneskeheten overfor universelle mysterier som strekker seg fra de mikroskopiske interaksjonene i våre daglige liv til de kosmiske kreftene som former universet. Sentralt i denne utforskningen står konseptet om treenigheten – en dyptliggende strukturell innsikt som antyder at for å fullstendig forstå et fenomen, må […]

Categories
Human Konfliktløsning Kosmologi Personal Growth Spirituality

Religionens mørke: Hvordan Multidimensjonale Innsikter Kan Forme Vår Verdensforståelse

Synopsis Artikkelen vil utforske den innebygde dualiteten i verdens religioner, med spesielt fokus på hvordan denne dualiteten manifesterer seg i langvarige konflikter, som den mellom Israel og Iran. Ved å trekke paralleller til esoteriske og kosmiske teorier, vil vi vurdere ideen om at menneskeheten ikke bare påvirkes av synlige krefter og historiske forhold, men også […]

Categories
AI World

Ny bok: “Evolving Shadows – Echoes of Evolution”

Min siste bok ble utgitt i dag, på Engelsk. Dette er andre boken i serien “The AI and I Chronicles”, en serie korte bøker som ser på forholdet mellom mann og maskin, eller menneske og AI. Jeg har en egen side som kun fokuserer på dette: “The AI and I Chronicles” Boken under her, og […]

Categories
Uncategorized

Greetings to my dear readers and followers,

After many years of weaving my thoughts and experiences across multiple platforms, I’m excited to announce a significant change in how I share my journey with you. It’s time to bring everything under one roof, my own digital home: tindejuv.no. Embracing Change, Cherishing Patience Change is often the only constant in our lives, and it’s […]

Categories
Dimensions of Excistence Spirituality

Å danse med Kosmos: ‘It from Bit’ og ‘Bit from It’

Har du noen gang lurt på hva som skjer når fysikk møter metafysikk i jakten på universets hemmeligheter? Vi utforsker her hvordan “It from Bit” og “Bit from It” filosofiene tilbyr fascinerende perspektiver på forholdet mellom materie, informasjon og en dypere form for intelligens vi kaller ‘It’. La oss ta et dykk inn i denne komplekse, men fascinerende verdenen, der fysikk og spirituell filosofi danser i harmoni.

Categories
Authentic Living Naturvern

Hampens Magi: Naturens Bærekraftige Svar på Plastkrisen

“Anything Plastic Can Do, Hemp Can Do Better”. Dette sitatet kaster oss rett inn i dagens hovedtema. Selv om det kanskje høres ut som en overdrivelse, ligger det mye sannhet bak disse ordene. Men før vi går dypere inn i denne påstanden, la oss først forstå hvorfor hamp er en så verdifull ressurs.

Categories
Maskinen og Menneskeheten

Konstruksjoner og Menneskeheten – en analytisk samtale mellom mann og maskin

Mannens påstand: Kollektivet menneskeheten, består kun av en enhet – enkeltindividet. Vi er alle sammen enkeltindivider i et kollektiv. Dette kollektivet er skapt og oppretthold av individene, slik at vi sammen kan bli påvirket som enkeltindivider. Kildematerialet til denne artikkelen, finner du etter artikkelen. Samt en sluttrefleksjon fra et menneske. Individets rolle i transformasjon og […]

Categories
Acha T. Pigott Poetry

Poetry: “Unity, Love, and Commitment to the Light”

Once upon a time, in a land shrouded in darkness, there existed a community of diverse creatures. Among them were the radiant fireflies, the steadfast oak trees, and the graceful river. These beings lived harmoniously, each embodying a unique quality that contributed to the balance of their world. For in their unity, they found strength. […]

Categories
Dimensions of Excistence Science and Counsciousness

The Power of Applied Philosophy: Harnessing Wisdom for Personal Transformation and Inter-Dimensional Consciousness

In our quest to understand the complexities of the world and make sense of our existence, philosophy has long served as a guiding light. While philosophy is often associated with abstract thinking and theoretical debates, it also holds immense practical value when applied to real-life situations. This article aims to explore the concept of applied […]

Categories
Personal Growth

Deep-analyse this sentence: The desired and the needed become even stronger when the prospect only exists in hope.

This sentence reflects the significance and intensification of both desire and necessity when the potential outcome solely resides in hope. When there is no concrete existence or certainty, the longing and requirement for something become heightened. The absence of tangible evidence or assurance enhances the power and importance of what is desired and required. Certainly! […]

Categories
Science and Counsciousness

Help! AI is reading my brain!

In a groundbreaking study, scientists have utilized a ChatGPT-like AI model to passively decode human thoughts with remarkable accuracy, opening up new possibilities in brain imaging. This research has not only showcased the potential of AI in understanding the human mind but has also raised concerns regarding privacy. The study, published in Nature Neuroscience, involved […]

Categories
Shout Out Tools I Use

Look, It’s a SuperMan SuperAI!!

ChatGPT with Superpowers! Yes it exists, and its name is Superpower ChatGPT. And to me its the most useful electronic tool I have ever had. Its like ChatGPT with a freaking took belt for all your necessary tools to get the job done and keeping your workplace nice and tidy. You can sync and search […]